IJsberg

IJsland

Het verjaardagscadeau voor Wenda haar 50ste verjaardag, een 11-daagse rondreis over de schitterende wegen van IJsland. Vanwege de corona pandemie een paar jaar vertraagd maar Wenda en ik heb er niet minder van genoten. IJsland is het dunst bevolkte land van Europa en dat merk je direct, wat een rust. Doelsoorten waren onder andere het Alpensneeuwhoen, de IJslandse Brilduiker, de Harlekijneend en nog een paar mooie andere soorten in zomerkleed.

Goudplevier

GOUDPLEVIER

Papegaaiduiker

PAPEGAAIDUIKER

Koperwiek

KOPERWIEK

Harlekijneend

HARLEKIJNEEND

De Goudplevier in zomerkleed kwamen we vooral tegen langs gravelwegen. Helaas is de vogel in Nederland geen broedvogel meer. In IJsland daarentegen is hij veelvuldig aanwezig.

Één van de doelsoorten deze vakantie was ongetwijfeld de Papegaaiduiker. In het Zuidelijk gedeelte van IJsland hebben we "deze clown van de zee" in een tweede poging gevonden.

De allereerste vogel welke ik bij onze eerste stop voor de lens kreeg was de Koperwiek. Met enig geduld wilde deze lijsterachtige op de steen gaan zitten welke ik voor ogen had.

In de snel stromende beekjes en riviertjes op IJsland is de mooie Harlekijneend te vinden. Broed in Europa alleen op IJsland. Weer één van mijn doelsoorten afgevinkt.

Bontbekplevier

BONTBEKPLEVIER

Wilde Zwaan

WILDE ZWAAN

Tureluur

TURELUUR

IJslandse Grutto

IJSLANDSE GRUTTO

In Nederland is het Bontbekpleviertje een zeldzame broedvogel aan het worden. Op IJsland zijn we hem toch nog veelvuldig tegen gekomen. T.b.v. ringonderzoek heeft deze vogel twee ringen om.

In Nederland is het een wintergast maar op IJsland een broedvogel. Deze statige Wilde Zwaan liep met drie pullen rond te stappen. Dus op grote afstand gebleven. Veelvuldig gezien.

De Tureluur met zijn fel rode poten en zijn kenmerkende roep is één van de meest geziene vogels. In ieder weiland kon je er wel eentje vinden. Deze compositie met de gele bloemetjes spreek mij wel aan.

De IJslandse Grutto is een ondersoort van onze Nationale vogel, de Grutto. Ze zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, de IJslandse Grutto is roder dan onze nominaatvorm Grutto.

Eider

EIDER

Alpensneeuwhoen

ALPENSNEEUWEHOEN

Regenwulp

REGENWULP

Grauwe Franjepoot

GRAUWE FRANJEPOOT

Overal langs de kusten en in meren kan je de Eider aantreffen. Zelfs op het ijskoude gletsjermeer van Jökulsarlón met veel afgebrokkelde drijvende ijsschotsen waren ze aanwezig.

Het Alpensneeuwhoen behorend tot de familie van de  ruigpoothoenders stond op mijn verlanglijstje. Deze vogel in overgangskleed liet zich enkele seconde verleiden tot een foto.

Hij is kleiner als zijn grotere broer de Wulp. En ook is zijn snavel een stukje korter. Deze Regenwulp liep in het grasland te scharrelen op zoek naar iets eetbaars en trok zich niets van mij aan.

Een van doelsoorten tijdens deze vakantie was zeker de Grauwe Franjepoot in Zomerkleed. Dit mannetje liet zich vereeuwigen, maar wat zijn het vlugge rakkers tijdens het foerageren.

Papegaaiduiker

PAPEGAAIDUIKER

Harlekijneend

HARLEKIJNEEND

Goudplevier

GOUDPLEVIER

Koperwiek

KOPERWIEK

Één van de doelsoorten deze vakantie was ongetwijfeld de Papegaaiduiker. In het Zuidelijk gedeelte van IJsland hebben we "deze clown van de zee" in een tweede poging gevonden.

In de snel stromende beekjes en riviertjes op IJsland is de mooie Harlekijneend te vinden. Broed in Europa alleen op IJsland. Weer één van mijn doelsoorten afgevinkt.

De Goudplevier in zomerkleed kwamen we vooral tegen langs gravelwegen. Helaas is de vogel in Nederland geen broedvogel meer. In IJsland daarentegen is hij veelvuldig aanwezig.

De allereerste vogel welke ik bij onze eerste stop voor de lens kreeg was de Koperwiek. Met enig geduld wilde deze lijsterachtige op de steen gaan zitten welke ik voor ogen had.

Grote Jager

GROTE JAGER

Watersnip

WATERSNIP

Noordse Stormvogel

NOORDSE STORMVOGEL

Kleine Jager

KLEINE JAGER

De Grote Jager is zo groot als een zilvermeeuw, maar is veel robuuster en heeft een krachtige vlucht. Het is een geweldenaar, die in staat is om grote, gezonde zeevogels aan te vallen en te doden. De Grote Jager broedt op eilanden ten westen van noordelijk Europa, onder andere op  het schitterende IJsland.

De Watersnip heeft opvallende baltsvlucht, waarbij de vogel in een schuine hoek omlaag duikt. Hij spreidt daarbij zijn buitenste staartpennen, die merkwaardig gevormd zijn. Door de vibratie ontstaat een blatend geluid. Het voedsel bestaat onder andere uit insecten, waterkevers, wormen en slakken.

De Noordse Stromvogel is een overwegend grijswitte zeevogel, met weinig contrast maar tamelijk opvallende lichte vlekken op bovenvleugel. Dik lichaam met stierennek en korte snavel. Noordse stormvogels broeden op kliffen. Ze leggen één ei op de ruwe stenen of in holletje van plantaardig materiaal.

De Kleine Jager steelt net als zijn grote broer zijn voedsel. Dat bestaat uit visjes, aas, wormen, insecten of jonge vogeltjes, van andere vogels. Het is een donkere en valkachtige zeevogel. De Kleine Jager, in volwassen kleed herkenbaar aan iets verlengde, spitse, middelste staartpennen.

Zwarte Zeekoet

ZWARTE ZEEKOET

IJslandse Brilduiker

IJSLANDSE BRILDUIKER

Grote Mantelmeeuw

GROTE MANTELMEEUW

IJseend

IJSEEND

Anders dan de andere Europese alkachtigen is de Zwarte Zeekoet in prachtkleed geheel zwart, met uitzondering van een witte vlek op de bovenvleugel. Daarnaast heeft de zwarte zeekoet geen steile kliffen nodig om op te broeden, een rotsige kust is al voldoende.

De IJslandse Brilduiker is een vogel uit de familie van de duikeenden. Hij lijkt sterk op onze Brilduiker, maar de IJslandse Brilduiker broedt binnen Europa alleen op IJsland. Hij broedt, behalve op IJsland, ook nog in Alaska en aan de westelijke kant van Noord-Amerkika, het oosten van Canada en Groenland.

De Grote Mantelmeeuw is een kolossale vogel: het is de grootste meeuw ter wereld. Hij komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is deze reuzenmeeuw ook veel waar te nemen en hij broedt hier sinds 1993 ook jaarlijks, in toenemend aantal.

De IJseend is een bijzonder fraaie eend, met een voornamelijk zwart-wit verenpak en een lange staart. (Helaas niet op deze foto). Het is een arctische soort, die broedt op de toendra's van het Noordelijk Halfrond, in zowel Eurazië als Noord-Amerika. In Nederland is de IJseend erg schaars.E

Harlekijneend

HARLEKIJNEEND

Koperwiek

KOPERWIEK

Papegaaiduiker

PAPEGAAIDUIKER

GOUDPLEVIER

In de snel stromende beekjes en riviertjes op IJsland is de mooie Harlekijneend te vinden. Broed in Europa alleen op IJsland. Weer één van mijn doelsoorten afgevinkt.

De allereerste vogel welke ik bij onze eerste stop voor de lens kreeg was de Koperwiek. Met enig geduld wilde deze lijsterachtige op de steen gaan zitten welke ik voor ogen had.

Één van de doelsoorten deze vakantie was ongetwijfeld de Papegaaiduiker. In het Zuidelijk gedeelte van IJsland hebben we "deze clown van de zee" in een tweede poging gevonden.

De Goudplevier in zomerkleed kwamen we vooral tegen langs gravelwegen. Helaas is de vogel in Nederland geen broedvogel meer. In IJsland daarentegen is hij veelvuldig aanwezig.

SCHOLEKSTER (juveniel)

Roodkeelduiker

ROODKEELDUIKER

Kuifduiker

KUIFDUIKER

Noordse Stern

NOORDSE STERN

Onderweg tijdens een pauze op onze reis kwamen we op een verlaten parkeerplaats deze juveniele Scholekster tegen. Samen met zijn ouders en nog een broertje of zusje. Dus, heel erg plat op mijn buik.

De Roodkeelduiker in zomerkleed stond hoog op mijn wensenlijstje. De foto koste mij wel een paar natte voeten maar ik kan hem afvinken. Er is nog wel ruimte voor verbetering.

IJsland herbergt veel kleine en grote meren. Op één zo'n locatie zwommen een paar Kuifduikers. Klauterend over rotsen naar beneden om op "zeeniveau" te komen dit beeld kunnen vangen.

Op IJsland is er tenminste geen discussie of dit een Visdiefje of een Noordse Stern is. Er komen op het eiland geen Visdiefjes voor dus dit is een Noordse Stern. Einde discussie.

DRIETEENMEEUW

Graspieper

ROODKEELDUIKER

Grote Burgemeester

GROTE BURGEMEESTER

IJsduiker

IJSDUIKER

De Drieteenmeeuw leeft voornamelijk op zee, en tijdens broedseizoen op kliffen waar het een enorm lawaai kan zijn , maar daarbuiten ook wel eens op rotsblokken, pieren, gebouwen in havens en zelfs op boorplatforms.

In Nederland is de Graspieper een algemene vogelsoort. De vogel heeft geen opvallende kenmerken, is zelfs een beetje saai, maar zijn roep en zang zijn karakteristiek. Op IJsland zijn deze vrolijke piepers ook talrijk aanwezig.

De Grote Burgemeester lijkt op het eerste gezicht op een gewone Zilvermeeuw, maar mist de zwarte vleugelpunten. De vogel kan je in Nederland met veel geluk in de winter tegen komen. Op IJsland hebben er tientallen gezien.

De IJsduiker is een grote duiker met een grote, stevige snavel. De IJsduiker is in Nederland voornamelijk in de winter te zien in winterkleed. Op een donkere regenachtige dag troffen we op IJsland deze duiker in mooi zomerkleed.