Gambia

In november 2022 heb ik met Wenda een 12-daagse fotoreis door Gambia gemaakt. Tijdens deze reis hebben we 201 vogelsoorten gezien. Een aantal wilde gelukkig ook wel even voor mijn camera poseren. Dit leverde de onderstaande beelden op. 

Noordelijke Witwangdwergooruil

NL - NOORDELIJKE WITWANGDWERGOORUIL
ENG - NORTHERN WHITE-FACED OWL

Roodsnaveltok

NL - WESTELIJKE ROODSNAVELTOK
ENG - WESTERN RED-BILLED HORNBILL

Westelijke Rifreiger

NL - WESTELIJKE RIFREIGER
ENG - WESTERN REEF-HERON

Ralreiger

NL - RALREIGER
ENG - SQUACCO HERON

Het verspreidingsgebied van de Noordelijke Witwangdwergooruil is een brede band tussen de Sahara en de evenaar die over de gehele breedte van Afrika loopt. Het leefgebied bestaat overwegend uit half open bosgebied zoals savanne met doornig struikgewas en bomen zoals acacia's daar nestelen ze in verlaten nesten van andere dieren.

De Roodsnaveltok heeft zijn naam te danken aan zijn roep, die klinkt als 'tok-tok'. Roodsnaveltokken kunnen uitstekend vliegen, maar vertoeven veel op de grond, waar ze hun kostje bij elkaar scharrelen. Ze eten grote insecten, zoals kevers en sprinkhanen maar ontpoppen zich soms ook als nestrovers.

De Westelijke Rifreiger wordt ook wel beschouwd als een ondersoort van de Kleine Zilverreiger. Er zijn twee vormen een donkere en een lichte. De lichte vorm lijkt sterk op de Kleine Zilverreiger qua formaat, met een wat forsere snavel. Daarnaast bestaat een donkere vorm die geheel blauwgrijs is.

De Ralreiger is een vrij kleine reiger, 40 tot 49 cm lang met een spanwijdte van 71 tot 86 cm. De vogel is als hij zit of staat overwegend geelbruin. De hals is grijs gestreept. In het zomerkleed hebben volwassen Ralreigers rode poten en sierveren. In winterkleed zijn de poten geelgroen.

Piapiac

NL - PIAPIAC
ENG - PIAPIAC

Maskerduifje

NL - MASKERDUIFJE
ENG - NAMAQUA DOVE

Dwergbijeneter

NL - DWERGBIJENETER
ENG - LITTLE BEE-EATER

Grote Textorwever

NL - GROTE TEXTORWEVER (man)
ENG - VILLAGE WEAVER (male)

De Piapiac is een zangvogel uit de familie van de kraaien. Het leefgebied van de Piapiac bestaat uit bossavanne afgewisseld met begraasd gebied of akkerland. De vogel is ook te vinden rond dorpen en bij stadsranden zoals golfbanen en vliegvelden.

Het Maskerduifje is in Afrika voorkomende vogel. Zijn voedsel bestaat uit allerlei soorten zaden, groenvoer en miereneieren. De vogels zijn behendige vliegacrobaten, die bij het neerkomen de staart als een brede waaier uitspreiden.

De Dwergbijeneter is de kleinste bijeneter ongeveer 16-17cm lang. Ze broeden hoofdzakelijk in zandwallen nabij water, maar soms ook in de openingen van aardvarken gaten. Ze zitten graag gezamenlijk in rijtjes op takken of draadomheiningen.

De Grote Textorwever heeft een totale lengte van ongeveer 17 centimeter. Opvallend is het rode oog en de donkere, dikke snavel. Het mannetje is in de broedtijd overwegend geel, gele buik en borst en van boven geel met donkere veren, verder met een donkere kop.

Krokodilwachter

NL - KROKODILWACHTER
ENG - EGYPTIAN PLOVER

Lelieloper

NL - LELIELOPER
ENG - AFRICAN JACANA

Grijskopmeeuw

NL - GRIJSKOPMEEUW
ENG - GREY-HAEDED GULL

Mangrovereiger

NL - MANGROVEREIGER

ENG - GREEN-BACKED HERRON

De Krokodilwachter vroeger ook wel Egyptische Plevier genoemd is een Afrikaanse vogel. Zijn naam, Krokodilwachter, dankt hij aan zijn veronderstelde relatie met de nijlkrokodil, bij wie hij voedselresten en parasieten van tussen de tanden verwijdert.

De Lelieloper, ook wel Afrikaanse Jacana genoemd komt voor in de meeste Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. De vogels zijn gebonden aan water en drasland, overstromingsvlakten die rijk zijn aan planten met bladeren die het wateroppervlak bedekken, langs traag stromende rivieren.

De Grijskopmeeuw is een middelgrote meeuw van 42 cm lengte. In de broedtijd zijn de kop en de keel lavendel grijs. De vogel is wit op borst en buik en grijs van boven. De grote slagpennen hebben donkere punten met witte vlekken. De snavel en de poten zijn rood.

De Mangrovereiger is een vrij kleine reiger van 45 cm lengte. De volwassen Mangrovereiger heeft een grijsblauwe rug, witte onderkant, zwarte pet en gele poten. Ze nestelen in struiken of bomen, soms op de grond, en vaak in de buurt van water. Het voedsel bestaat uit kleine visjes, kikkers en waterinsecten.

Senegalese Griel

NL - SENEGALESE GRIEL
ENG - SENEGAL THICK-KNEE 

Roodstuitzwalluw

NL - ROODSTUITZWALUW
ENG - RED-RUMPED SWALLOW

NL - GEWOON EKSTERTJE
ENG - BRONZE MANNIKIN

Oranje Wever

NL - ORANJE WEVER (man)

ENG - NORTHERN RED BISCHOP (male)

De Senegalese Griel lijkt sterk op de gewone Griel. De vogel is gemiddeld iets kleiner en heeft een langere snavel. Ook de witte vleugelstreep ontbreekt; op de vleugel is wel een zwarte band zichtbaar met daaronder grijs. Deze soort Griel heeft verder een voorkeur voor nattere gebieden dan onze Griel.

De Roodstuitzwaluw heeft brede, maar puntige vleugels en lange buitenste staartpennen. Hij is een behendige vlieger die insecten in de lucht vangt. Hij is langzamer dan onze Boerenzwaluw en maakt langere glijvluchten. Ook laat hij zich minder horen en is zijn zang langzamer en minder melodieus. 

Het Gewoon Ekstertje is een vrij klein vogeltje uit de familie van de prachtvinken dat voorkomt in grote delen van Afrika. Het vogeltje is gemiddeld 9 cm lang en weegt maar 8 tot 12 gram. Het is een vogeltje van half open landschappen, bebost gebied afgewisseld met vrij droge graslanden, ook wel in agrarisch gebied.

De Oranje Wever is een kleine, opvallend zwart met rood gekleurde wever, althans het mannetje in de broedtijd. De nek, rug, mantel, stuit en bovendekstaartveren zijn oranjerood gekleurd en de snavel, kruin, oorstreek, buik en de flanken zijn zwart. Het vrouwtje en het mannetje zijn buiten de broedtijd vrij onopvallend musachtig bruin. 

 

Roodkeelbijeneter

NL - ROODKEELBIJENETER
ENG - RED-THROATED BEE-EATER

Blauwfazantje

NL - BLAUWFAZANTJE (vrouw)
ENG - RED-CHEEKED CORDONBLUE (female)

NL - GESPIKKELDE DUIF

ENG - SPECKLED PIGEON

Kapgier

NL - KAPGIER

ENG - HOODED VULTURE

De Roodkeelbijeneter komt voor in een brede strook in Sub-Saharisch Afrika tot bij de evenaar. Van boven is de vogel groen, naar de nek toe gaat dit groen geleidelijk over in roodbruin. Door het oog loopt een brede zwarte oogstreep, daaronder is de keel scharlakenrood, de onderkant van de buik en onderstaart dekveren zijn blauw.

Het Blauwfazantje is een kleurig vogeltje uit de familie van de prachtvinken. De vogel komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het leefgebied bestaat uit halfopen landschappen met afwisselend bos, doornig struikgewas en grasland in de Sahel, maar ook agrarisch landschap rond dorpen, vooral bij akkers met cassave.

De Gespikkelde duif of Guineaduif komen zowel in zwermen als solitair voor, maar gewoonlijk toch alleen of paarsgewijs. Bij voldoende voedsel kunnen hun aantallen groot zijn. De vogel is zowel te land als in de lucht erg snel en behendig. De aan zee levende vogels bouwen hun nesten in rotsspleten en holen.

De Kapgier is een betrekkelijk kleine soort gier. Kenmerkend is de roze naakte huid rond het oog en bij de snavel en een grijze kruin (kap). Hij leeft in savannegebieden en verkeert meestal in groepen. Deze gier is niet schuw en wordt vaak waargenomen in de buurt van menselijke bewoning. Het is een typische aaseter en afval opruimer.

 

Goudkapfiskaal

NL - GOUDKAPFISKAAL

ENG - YELLOW-CROWNED GONOLEK

Palmtortel

NL - PALMTORTEL

ENG - LAUGHING DOVE

Schubkaplawaaimaker

NL - SCHUBKAPLAWAAIMAKER

ENG - WHITE-CROWNED ROBIN-CHAT

Vuurvink

NL - VUURVINK

ENG - RED-BILLED FIREFINCH

De Goudkapfiskaal is zwart, geel en rood. Het zwart met een blauwachtige glans zit rond de oorstreek en net boven het oog, naar achter doorlopend over de hals en de rug tot aan de staart. Op de kop zit een gele vlek die voor op de kruin helder geel is en naar achter toe naar de nek meer olijfkleurig geelbruin wordt.

De Palmtortel komt van nature voor in Afrika ten zuiden van de Sahara, en van het Midden-Oosten tot aan China en India. Het leefgebied is vaak droog, maar ligt op hoogstens 10 kilometer van water, zoals savanne, dorpen en tuinen in buitenwijken. Het voedsel van de Palmtortel bestaat voornamelijk uit zaden.

De Schubkaplawaaimaker ook wel Witkoproodborsttapuit, is een kleine insectenetende vogel die voorkomt in Afrika. De vogel komt voor in de ondergroei van bossen, meestal half open bos in savannegebieden, dicht rivier geleidend bos met struikgewas, verlaten plantages en tuinen met veel schaduw en ondergroei. 

De Vuurvink is een dieprood gekleurd vogeltje uit de familie van de prachtvinken dat voorkomt in tropisch Afrika van Senegal tot de Rode Zee en in het zuiden tot in Transvaal. In Zuid-Afrika heet de vogel Rooibekvuurvinkie. Het vogeltje is 9 tot 10 cm lang en weegt maar 7 tot 12 gram.

 

Senegal-IJsvogel

NL - SENEGAL-IJSVOGEL

ENG - WOODLAND KINGFISHER

Kaalkopkiekendief

NL - KAALKOPKIEKENDIEF

ENG - AFRIACAN HARRIER-HAWK 

Hamerkop

NL - HAMERKOP 

ENG - HAMERKOP 

Schildraaf

NL - SCHILDRAAF

ENG - PIED CROW 

De Senegal-IJsvogel is een middelgrote ijsvogelsoort met een lengte van 20 tot 23 cm. Hij komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara tot aan Pretoria. Vogels die in de droge noordelijke en zuidelijke gebieden randen van het verspreidingsgebied wonen, trekken in de droge tijd naar de nattere gebieden in de buurt van de evenaar.

De Kaalkopkiekendief is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen. De vogel komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara. De Kaalkop kiekendief eet naast dierlijk voedsel ook de noten van de wilde oliepalm eet. Daarnaast heeft de vogel een aantal verschillende jachttechnieken. De vogel heeft lange poten en daarmee kan hij vogels en zoogdieren die in holen leven of broeden te pakken krijgen.

De Hamerkop is een Afrikaanse watervogel. De Hamerkop dankt zijn Nederlandse en Afrikaanse naam aan de vorm van zijn hoofd; dankzij de lange snavel en de naar achter gerichte kam doet deze aan een hamer denken. Het is een standvogel en komt voor in de draslanden van Afrika, Madagaskar en het Arabisch Schiereiland. Hier jaagt hij op kikkers en andere kleine prooidieren.

De Schildraaf of Witborstraaf behoort tot de familie van de kraaiachtigen en leeft in Afrika. In het Nederlands wordt deze kraaiachtige Schildraaf genoemd ondanks het feit dat de vogel meer lijkt op een kraai dan een raaf. In het Afrikaans spreekt men wel van een kraai, daar heet de vogel Witborstkraai.

 

Groene Toerako

NL - GROENE TOERAKO

ENG - GUINEA TURACO

Breedbekscharrelaar

NL - BREEDBEKSCHARRELAAR

ENG - BROAD-BILLED ROLLER 

Afrikaanse Reuzenijsvogel

NL - AFRIKAANSE REUZENIJSVOGEL 

ENG - GIANT KINGFISHER 

NL - MOERASVLIEGENVANGER

ENG - SWAMP FLYCATVHER

De Groene Toerako komt uitsluitend voor in Afrika. Het leefgebied bestaat uit goed ontwikkeld bos zoals verouderd secundair bos en rivier geleidend bos of in de buurt van andere soorten waterlopen, meestal in laagland of tot 1100 m hoogte. In Kameroen zelfs iets hoger.

De Breedbekscharrelaar is kaneelkleurig tot roodbruin gekleurd op de kop, rug en vleugeldekveren. De stuit, de bovenstaartdekveren en de slagpennen zijn purperkleurig blauw. De vogel heeft een opvallend forse en brede snavel, heldergeel van kleur. Hieraan dankt deze scharrelaar zijn naam.

De Afrikaanse Reuzenijsvogel is de grootste vertegenwoordiger uit de familie ijsvogels van Afrika. Deze grote ijsvogel  leeft van krabben, vis en kikkers, die hij al duikend vanaf een tak (of stroomdraad) boven het water vangt. Hij broedt van augustus tot januari in een holte in rivieroevers. Hij legt drie tot vijf eieren.

Zoals zijn naam al aangeeft, is de Moerasvliegenvanger een vogel die sterk gebonden is aan terrein in de buurt van water. Deze vliegenvanger komt voor in rietkragen, in moerassen, langs plassen, meren en rivieren, of op lage takken in riviergeleidend bos. Wordt echter soms ook op honderden meters van water in hoog gras aangetroffen.

 

Witwangfluiteend

NL - WITWANGFLUITEEND

ENG - WHITE-FACED WHISTLING-DUCK

Palmgier

NL - PALMGIER

ENG - PALM-NUT VULTURE

Oeverloper

NL - OEVERLOPER 

ENG - COMMON SANDPIPER 

Sporenkievit

NL - SPORENKIEVIT

ENG - SPUR-WINGED LAPWING 

De Witwangfluiteend of Witwangboomeend komt voor in Afrika en Zuid-Amerika. Hij leeft altijd in groepen en is voornamelijk in de schemering en 's nachts actief. Het nest wordt van grassen gemaakt in een holle boom of op een beschutte plaats op de grond. De eieren, gemiddeld zo'n 10 stuks, worden afwisselend bebroed door beide partners.

De Palmgier of Gierarend is een grote roofvogels. Het voedsel van de Palmgier bestaat uit dode vissen en de noot van de oliepalm. Niet voor niets wordt het dier dan ook Palmgier genoemd. Tijdens de vlucht lijkt deze soort meer op een arend dan op een gier. Het wijfje broedt gedurende ongeveer zes weken één enkel ei uit in een omvangrijk nest in een boom.

 

De Oeverloper is een sociale vogel en komt soms in vluchten van tientallen voor, maar meestal in groepjes van onder de tien. Een kenmerkende vlucht valt meteen op, vlak over het water scherend. Deze Oeverloper is waarschijnlijk een overwinteraar. In de winter trekt hij van zijn Europese broedgebieden naar het Zuiden, vooral naar Afrika.

Net als onze Kievit legt de Sporenkievit zijn eieren in een kuiltje in de grond, dat spaarzaam met nestmateriaal wordt bekleed. Er worden 3 of 4 eieren gelegd. Zowel de jongen als de volwassenen dieren eten voornamelijk insecten en in mindere mate wormen. De vogel lijkt sterk op de Indische Sporenkievit.

Blauwbuikscharrelaar

NL - BLAUWBUIKSCHARRELAAR

ENG - BLUE-BELLIED ROLLER

Grijze Oehoe

NL - GRIJZE OEHOE

ENG - GRAYISH EAGLE OWL

Bisschopsooievaar

NL - BISSCHOPSOOIEVAAR 

ENG - WOOLLY-NECKED STORK

Geelsnavelossenpikker

NL - GEELSNAVELOSSENPIKKER

ENG - YELLOW-BILLED OXPECKER

De Blauwbuikscharrelaar is een soort scharrelaar die, zoals de Nederlandse naam al aangeeft, een blauwe buik heeft. Hij komt voor in Afrika. De vogel is typisch voor een bepaald type bos dat bestaat uit onder meer Palmyra palm, die vaak voorkomen op de overgang tussen regenwoud en savanne.

De Grijze Oehoe komt voor van Senegal en Gambia tot Ethiopië en noordelijk Kenia. Het leefgebied bestaat uit droge gebieden zoals savanne en half woestijn met rotsen en hellingen en verspreid staande bomen en doornig struikgewas. In Oost-Afrika is de vogel ook aangetroffen in steden en buitenwijken.

De Bisschopsooievaar wordt ook wel Wolnekooievaar genoemd. Zijn naam is een verwijzing naar zijn zwart-witte verenkleed dat doet denken aan de kleding van geestelijken. BirdLife International beschouwt de Aziatische en de Afrikaanse ondersoorten als aparte soorten. De Aziatische soort staat is kwetsbaar, terwijl de Afrikaanse ondersoort niet bedreigd is.

De Geelsnavelossenpikker is een vogel die leeft in de savannegebieden van Afrika ten zuiden van de Sahara. Hij lijkt een beetje op een spreeuw. De vogel heeft de gewoonte om op grote zoogdieren (zowel wilde grote dieren als neushoorns en gnoes als landbouwhuisdieren als runderen) neer te strijken en daar teken en horzellarven en andere parasieten op te pikken.

Verreaux's Oehoe

NL - VERREAUX'S OEHOE

ENG - VERREAUX’S EAGLE-OWL

Sahelscharrelaar

NL - SAHELSCHARRELAAR

ENG - ABYSSIAN ROLLER

Grijze Torenvalk

NL - GRIJZE TORENVALK

ENG - GREY KESTREL

Afrikaanse Zeearend

NL - AFRIKAANSE ZEEAREND (juveniel)

ENG - AFRICAN FISH EAGLE  (juvenile)

De Verreaux’s Oehoe is een schemer en nacht actieve uil. Zijn prooi bestaat in hoofdzaak uit slangen en hagedissen. Hij broedt in de holtes van dikke bomen (Afrikaanse baobabs) of ongebruikte nesten van de Palmgier. Hij komt voor in grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara en is met name aan te treffen in streken waar veel acacia’s groeien.

De Sahelscharrelaar  is een soort scharrelaar die voorkomt in Afrika. Deze mooie scharrelaar is blauw in verschillende tinten. De Sahelscharrelaar lijkt op de Vorkstaartscharrelaar maar verschilt daarvan omdat de staartveren nog langer zijn en de borst blauw is (in plaats van lila).

De Grijze Torenvalk komt voor in grote delen van West- en Centraal-Afrika, van Senegal in het westen tot Ethiopië in het oosten en Angola in het zuiden. Het leefgebied bestaat uit half open bosgebieden, boomaanplantingen, vochtige savanne dicht opeen staande grote bomen zoals palmen mits grenzend aan open terrein. 

De Afrikaanse Zeearend is het Afrikaanse lid van het geslacht van de zeearenden Hij lijkt met zijn witte kop en staart veel op zijn Amerikaanse verwant, de Amerikaanse Zeearend, die in het wapen van de Verenigde Staten is afgebeeld. In het Afrikaans wordt hij ”Visarend” genoemd. Op de foto een jonge vogel.

Bonte IJsvogel

NL - BONTE IJSVOGEL

ENG - PIED KINGFISHER

Geelsnavelwouw

NL - GEELSNAVELWOUW

ENG - YELLOW-BOLLED KITE

Hagedisbuizerd

NL - HAGEDISBUIZERD

ENG - LIZARD BUZZARD

Roodbuikhoningzuiger

NL - ROODBUIKHONINGZUIGER

ENG - SPLENDID SUNBIRD

De Bonte IJsvogel is een van de weinige ijsvogels die zich ook ver op zee wagen. Ze komen ook bij zoet water voor. Vaak staan ze 'biddend' boven het water om zich, als ze een vis zien, omlaag te storten. Verder eten ze amfibieën, kreeftachtigen, en grote waterinsecten. 

De Geelsnavelwouw is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen. Deze soort komt wijdverspreid voor in Afrika en telt 2 ondersoorten. De Geelsnavelwouw veel aan de stranden gezien waar ze de restanten van hetgeen de vissers achter lieten opaten.

De Hagedisbuizerd is een gedrongen, vrij kleine roofvogel die 36 cm lang is. Hij komt wijd verspreid voor in tropisch Afrika ten zuiden van de Sahara. De vogel jaagt vooral op reptielen zoals hagedissen en kan heel lang stil boven in een boom zitten.

Het mannetje van de Roodbuikhoningzuiger is purperkleurig met een metaalglans op het voorhoofd. De veren op de borst zijn van onder glanzend staalblauw en hebben scharlakenrode bovenranden.

NL - DONKERE ZANGHAVIK

ENG - DARK CHANTING-GOSHAWK

Oranje Wever

NL - ORANJE WEVER (vrouw)

ENG - NORTHERN RED BISSCHOP (female)

Visarend

NL - VISAREND

ENG - OSPREY

Middelste Zilverreiger

NL - MIDDELSTE ZILVERREIGER

ENG - INTERMEDIATE EGRET

De Donkere Zanghavik leeft bij voorkeur in tropische en subtropische savannes, maar ook wel aan de randen van woestijnen en dichtbegroeide gebieden gevonden wordt. Zijn lievelingseten bestaat uit reptielen, hagedissen kameleons en slangen. Ook insecten, kleine knaagdieren en kleine vogels kunnen hem wel smaken.

Het vrouwtje van de Oranje Wever is niet zo opvallend als het mannetje. Echter buiten de broedtijd zijn zowel man als vrouw vrij onopvallend, musachtig bruin en grijs gestreept met een vage, donkere oogstreep en een geelachtige wenkbrauwstreep, een donkere iris, bruine snavel en vleeskleurige poten.

De Visarend eet vrijwel uitsluitend vis. Visarenden vliegen over het water oppervlak op zoek naar prooi die zich vlak onder het wateroppervlak bevindt. Wanneer er een vis wordt gezien, duikt de arend met zijn kop vooruit naar beneden, en op het laatste moment gooit hij zijn poten naar voren om de vis te pakken. 

Qua formaat zit de Middelste Zilverreiger (zoals de naam al aangeeft) tussen de Grote en de Kleine Zilverreiger in, met dien verstande dat zijn grootte dichter bij die van de grote zilverreiger komt.  Zijn verenkleed is volledig wit, benen over het algemeen donker en hij heeft een wat dikke gele snavel.

Napoleonnetje

NL - NAPOLEONNETJE

ENG - BLACK-RUMPED WAXBILL

Teugelijsvogel

NL - TEUGELIJSVOGEL

ENG - BLUE-BREASTED KINGFISHER

Grote Zilvereiger

NL - GROTE ZILVERREIGER

ENG - GREAT EGRET

Roestwangwever

NL - ROESTWANGWEVER

ENG - CHESTNUT-CROWNED SPARROW-WEAVER

Het Napoleonnetje is een klein vogeltje uit de familie van de prachtvinken, oorspronkelijk afkomstig uit West- en Midden-Afrika. Het Napoleonnetje komt voor in de gordel van savanne en steppegebieden van West-Afrika, van Senegal en Gambia tot in Oeganda en Ethiopië. Het leeft daar soms in grote groepen met andere prachtvinken in een habitat dat bestaat uit droge grasvlakten, met hier en daar begroeiing, met dichte bosjes en doornig struikgewas. 

De Teugelijsvogel  is een ijsvogel die alleen voorkomt in Afrika. Het is een middelgrote ijsvogelsoort met een lengte van 25 cm. Het is een vergrote uitvoering van de Senegal-ijsvogel, met een veel zwaardere snavel die van boven rood en van onder zwart is. Een volwassen exemplaar heeft een turquoise-blauwe borst, wangen en rug en is ook blauw op de staart. De kop is van boven grijsbruin en er loopt een brede zwarte oogstreep tot aan de snavel (de "teugel").

De Grote Zilverreiger  is een witte vogel uit de familie van de reigers. Met zijn lengte van 85 - 100 cm is de Grote Zilverreiger even groot als de Blauwe Reiger. De spanwijdte is 1,45 tot 1,70 m. De Grote Zilverreiger nestelt in bomen, vaak in kolonies met andere in kolonies broedende watervogels. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit vis, maar ook kikkers, muizen, kleine vogels en mollen. Foerageert actiever dan de Blauwe Reiger op vis.

De Roestwangwever is een zangvogel uit de familie van de mussen  die voorkomt in de Sahel in Afrika. Het is een vrij grote, musachtige vogel met een roodbruine kruin en een duidelijke lichte wenkbrauwstreek. De oorstreek en de "wangen" zijn roestkleurig (roodbruin), er is een donkere baardstreep en de kin en de keel zijn wit, evenals de buik en borst die meer vuilwit tot lichtgrijs zijn. De nek is kastanjebruin en gaat op de rug over in donker grijsbruin.

Afrikaanse Havikarend

NL - AFRIKAANSE HAVIKAREND

ENG - AFRICAN HAWK-EAGLE

Wijntortel

NL - WIJNTORTEL

ENG - VINACEOUS DOVE

Boompieper

NL - BOOMPIEPER

ENG - TREE PIPIT

Blauwe Reiger

NL - BLAUWE REIGER

ENG - GRAY HERRON

De Afrikaanse Havikarend komt in Afrika voor ten zuiden van de Sahara. Het is een vogel die zich thuis voelt in bebost heuvellandschap. Hier wordt een nest gebouwd in de vork van een grote boom. Het nest heeft een diameter van bijna 1 meter. Het legsel bestaat uit 1 tot 2 eieren afhankelijk van het aantal prooidieren in de directe omgeving.

De Wijntortel is een tortelduif die algemeen voorkomt in grote delen van West- en Oost-Afrika. Het verspreidingsgebied ligt in Gambia, Nigeria, Sierra-Leone, Guinee, Kameroen, Oeganda en het noordwesten van Ethiopië. Het is een duif van dorre savannes en gebieden met droog struikgewas.

De Boompieper is een slanke vogel en lijkt op een mus, en wordt ongeveer 15 cm groot, hij heeft een geelachtige borst met donkere streepjes en roze poten. Aan de achterteen heeft hij een sterk gekromde nagel. Mannetjes en vrouwtjes zijn lastig uit elkaar te houden. De Boompieper overwinterd in het warmere Afrika.

De Blauwe Reiger is een vlees- en viseter die vissen en amfibieën eet, maar ook andere dieren als insecten en kleine zoogdieren worden wel buitgemaakt. De vogel is een veel geziene soort in ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en in weilanden; de reiger wordt vliegend gezien langs grachten, beken en bij meren.

Grote Aalscholver

NL - GROTE AALSCHOLVER

ENG - GREAT CORMORANT

Grijskopmus

NL - GRIJSKOPMUS

ENG - NORTHERN GREY-HEADED SPARROW

Bruinstuitgors

NL - BRUINSTUITGORS

ENG - BROWN-RUMPED BUNTING

Witkeelbijeneter

NL - WITKEELBIJENETER

ENG - WHITE-TROATED BEE-EETER

De Grote Aalscholver zit vaak met uitgespreide vleugels op een paaltje bij het water. Het gaat hierbij voornamelijk om het laten drogen van hun verenkleed. Het zijn vogels die aan de kost komen door te duiken en mogen dus geen al te groot drijfvermogen hebben. Hun anatomie kenmerkt zich dan ook meestal door zwaardere botten dan bij de doorsnee vogel, en kleinere luchtkamers.

De Grijskopmus is asgrijs gekleurd op de kop en borst, naar de buik toe lichter grijs. De rug en de vleugels zijn bruin, grijsbruin op de rug en op de schouder kastanjebruin, verder een bruine staart. Rond het oog is de kop donkerder grijs, opvallend is verder een lichtgrijze, bijna witte keelvlek. Het leefgebied bestaat uit agrarisch gebied in de buurt van menselijke nederzettingen, maar ook wel in half open savannelandschap.

De Bruinstuitgors is een zangvogel uit de familie van de gorzen. Deze soort telt totaal vier ondersoorten. De gors op de foto is de ondersoort welke voorkomt van Senegal en Gambia tot Nigeria en Noordelijk Kameroen. De Bruinstuitgors is voornamelijk een zaadeter.

De Witkeelbijeneter heeft een wit "gezicht" waarin een brede zwarte streep over de kruin en een brede zwarte oogstreep duidelijk contrasteren. Het leefgebied in de broedtijd bestaat uit schaars met bomen bezette steppe en droge rivierbeddingen met doornig struikgewas. Buiten de broedtijd komt de vogel voor langs bosranden, in bossavanne, agrarisch gebied met vruchtbomen, grote tuinen en ook mangrovebos.

Kleine Rotsmus

NL - KLEINE ROTSMUS

ENG - BUSH PETRONIA

Fitis

NL - FITIS

ENG - WILLOW WARBLER

Afrikaanse Zwarte Kuifarend

NL - AFRIKAANSE ZWARTE KUIFAREND

ENG - LONG-CRESTED EAGLE 

Zwartsnavelduif

NL - ZWARTSNAVELDUIF

ENG - BLACK-BILLED WOOD-DOVE

De Kleine Rotsmus is een vogel uit de familie van de mussen De vogel komt voor in Mauritanië, Senegal en Gambia en verder oostelijk tot in Zuid-Soedan, West-Ethiopië, Noord-Eritrea en het zuiden van het Arabisch Schiereiland. Het leefgebied bestaat uit licht beboste savanne, droog cultuurland en de omgeving van steden. In Jemen zelfs tot op 1900 m boven de zeespiegel. 

De Fitis en de Tjiftjaf zijn tweelingsoorten dat wil zeggen, dat ze uiterlijk zeer op elkaar lijken. Ze zijn wel te onderscheiden door de zang. Deze is bij de Fitis muzikaal, vloeiend en aflopend, terwijl bij de Tjiftjaf de zang bestaat uit het herhaaldelijk roepen van tjif-tjaf.  De Fitis is een Trekvogel. Hij overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara, een hele trek dus.

De Afrikaanse Zwarte Kuifarend is een middelgrote arend. Het is een gemakkelijk herkenbare arend, want egaal donkerbruin en met een lange kuif op de kop die ook in rust vaak recht overeind wordt gehouden. De Afrikaanse Zwarte Kuifarend komt voor in een groot deel van Afrika ten zuiden van de Sahara, waarbij de droge steppen en savannegebieden gemeden worden.

De Zwartsnavelduif is net als de Smaragdvlekduif overwegend grijs. De glansvlekken op de vleugel zijn donkerblauw en iets kleiner dan bij de Smaragdvlekduif. Deze soort komt voor in Afrika, bezuiden de Sahara. Het leefgebied ligt in droge gebieden zoals savanne, maar daar binnen heeft de duif een voorkeur voor dicht begroeid terrein zoals rond waterbronnen.

Grauwe Buulbuul

NL - GRAUWE BUULBUUL

ENG - COMMON BULBUL

Slangenhalsvogel

NL - AFR. SLANGENHALSVOGEL

ENG - AFRICAN DARTER

Staalvlekduif

NL - STAALVLEKDUIF

ENG - BLUE-SPOTTED WOOD-DOVE

Zwarte Wouw

NL - ZWARTE WOUW

ENG - BLACK KITE

De Grauwe Buulbuul is een zangvogel uit de familie van de Buulbuuls. Het is een algemene standvogel in een groot deel van Afrika boven de evenaar. Het voedsel van deze omnivoor bestaat in hoofdzaak uit vruchten, maar insecten worden ook gegeten. Het legsel bestaat meestal uit 2 tot 3 eieren, de jongen worden door beide ouders grootgebracht.

De Afrikaanse Slangen halsvogel is een visetende vogel van zoet en brak water. De Afrikaanse slangenhalsvogel leeft in een groot deel van Afrikaten zuiden van de Sahara. De vogels leven in de buurt van zoet en brak water, en vertoeven graag op in het water gevallen boomstammen. De vogel broedt vaak in kolonies met andere Reigers, Zilverreigers en Aalscholvers.

De Staalvlekduif is gemiddeld 22 cm en weegt 53 tot 74 gram. Deze duif lijkt sterk op de Smaragdduif, die ook glansvlekken op de vleugels heeft. Bij de Staalvlekduif zijn de vlekken metaal- of amathistkleurig en kleiner dan bij de Smaragdvlekduif. De snavel is wijnrood met een geel tot oranje punt. Het leefgebied bestaat uit bos, of de dichter begroeide delen van bossavanne.

De lengte van de Zwarte Wouw is 48 tot 65 cm en de vleugelspanwijdte bedraagt 135 tot 155 cm. De Zwarte Wouw heeft een lange staart met een kenmerkend gevorkt uiteinde. De vogel is voornamelijk een aaseter, maar jaagt ook wel op kleine prooidieren als grote insecten, vissen, en kleine reptielen, vogels en zoogdieren. 

Grijze Bananeneter

NL - GRIJZE BANANENETER

ENG - WESTERN GREY PLANTAIN-EATER

Afrikaanse Nimmerzat

NL - AFRIKAANSE NIMMERZAT

ENG - YELLOW-BILLED STORK

Senegalese Spoorkoekoek

NL - SENEGALESE SPOORKOEKOEK

ENG - SENEGAL COUCAL

Rosse Grutto

NL - ROSSE GRUTTO

ENG - BAR-TAILED GODWIT

De Grijze Bananeneter is een vogel uit de familie van de toerako’s. De vogel is ca. 50 cm lang, inclusief de staart die 24 tot 25 cm lang is. Deze soort komt voor van Senegal en Gambia tot de Centraal-Afrikaanse Republiek en Westelijk Congo-Kinshasa. Het leefgebied is half open bos en cultuurlandschap met boomgaarden (vijg, mango, banaan, guave en dadel).

De Afrikaanse Nimmerzat is een inactieve vogel. Hij rust veel uit op een dag of staat in het water te wachten op prooi. Zijn manier van voedsel vangen is zeer speciaal. Hij plaatst zich in het ondiepe water aan de rand van een meer. Daar gaat hij met een open snavel staan wachten tot er een mogelijke prooi langs zwemt. Hij weet bijna iedere prooi uit het water te vissen.

De Senegalese Spoorkoekoek is 35 tot 41 cm lang en daarmee is het een middelgrote spoorkoekkoek. De staart, hals en de kruin zijn zwart. De vleugels zijn roodbruin en rond. Keel, borst en buik zijn beige-geel en de snavel is zwart en fors. De Senegalese Spoorkoekoek komt overal voor waar zich dicht struikgewas of hoog gras bevindt.

Uit onderzoek blijkt dat de Rosse Grutto vanuit zijn broedplaats in Alaska in één keer over de Grote Oceaan vliegt naar zijn overwinter plaats in Nieuw-Zeeland Deze tocht van meer dan 10.000 km duurt ongeveer een week. Onderzoek naar de migratievlucht van de Rosse Grutto toont consequent aan dat het extraordinaire vliegers betreft.

Mozambique Sijs

NL - MOZAMBIQUE SIJS

ENG - YELLOW FRONTED CANARY

Treurdrongo

NL - TREURDRONGO

ENG - FORK-TAILED DRONGO

Afrikaanse Dwergaalscholver

NL - AFRIKAANSE DWERGAALSCHOLVER

ENG - REED CORMORANT

Lelkievit

NL - LELKIEVIT

ENG - AFRICAN WATTLED LAPWING

De Mozambique Sijs is een contrastrijk gekleurd vogeltje uit de familie de vinkachtigen uit Sub-Saharisch Afrika. De vogel wordt vaak in volières gehouden. Het leefgebied is meestal laaglandsavanne maar ook plantages, de randen van agrarisch gebied, akkers met gierst, tuinen en vegetatie langs rivieren, beken en wegen. Ondersoorten in Oost-Afrika komen ook voor in hooglanden tot op 2300 m boven de zeespiegel in Eritrea.

De Vorkstaartdrongo staat bekend om zijn vermogen om op bedrieglijke wijze andere vogel alarmroepen na te bootsen, zodat een bepaald dier het toneel kan ontvluchten zodat hij hun voedsel kan stelen (klept parasitisme). Ze zijn ook berucht omdat ze agressief en onbevreesd gedrag vertonen door veel grote dieren, waaronder roofvogels, aan te vallen en te verjagen, wanneer hun nest of jongen worden bedreigd.

De Afrikaanse dwergaalscholver is een vogel uit de familie van de aalscholvers. Deze soort komt wijdverspreid voor in Afrika en telt 2 ondersoorten, eentje ten zuiden van de Sahara en eentje op Madagaskar. De vogel komt als broedvogel voor langs (zoetwater)meren, brede traag stromende rivieren, riviermondingen en drasland met geboomte of riet moerassen in de buurt om in te nestelen en als rustplaatsen.

De Lelkievit behoort tot de familie van de kieviten en plevieren. De naam suggereert dat dit de enige kievit met een lel is, maar de in Australië voorkomende Maskerkievit heeft een vergelijkbare lel. De Lelkievit komt voor in Sub-Saharisch Afrika. De vogel komt voor in een groot aantal open landschapstypen, mits er korte vegetatie aanwezig is. Meestal in laagland maar in Oost-Afrika tot op 2200 m boven de zeespiegel.

Zwartkopwever

NL - ZWARTKOPWEVER

ENG - BLACK-HEADED WEAVER

Grote Textorwever

NL - GROTE TEXTORWEVER (vrouw)

ENG - VILLAGE WEAVER (female)

Roodkruinscharrelaar

NL - ROODKRUINSCHARRELAAR

ENG - RUFOUS-CROWNED ROLLER

NL - WITKRUINLAWAAIMAKER

ENG - SNOWY-CROWNED ROBIN CHAT

 

De Zwartkopwever is een zangvogel uit de familie van de wevers. De vogel komt voor in Sub-Saharisch Afrika. Deze wever is gemiddeld 14 cm lang. Het mannetje heeft in broedkleed een roetzwarte kop en daaronder een smalle, gele kraag. Het vrouwtje en het mannetje zijn buiten de broedtijd overwegend olijfgroen tot geel, van boven donker gestreept en van onder lichtgeel.

De Grote Textorwever heeft een totale lengte van ongeveer 17 centimeter. Opvallend is het rode oog en de donkere, dikke snavel. Het mannetje is in de broedtijd overwegend geel, gele buik en borst en van boven geel met donkere veren, verder met een donkere kop. Mannetjes zijn kleurrijker dan het vrouwtje. Ze voeden zich met zaden en insecten.

De Roodkruinscharrelaar is een soort scharrelaar welke alleen voorkomt in Afrika. De vogel is 35 tot 40 cm lang. Het is de zwaarste Afrikaans scharrelaar. De kruin en de nek zijn roze tot roodbruin van kleur, de hele onderkant is roze met witte streepjes, de rug is olijfgroen. Opvallend is een brede, witte wenkbrauwstreep en de relatief lange donkere snavel.

De Witkruinlawaaimaker of Sneeuwkaptapuit kleine insectenetende vogel die voorkomt in Afrika. De vogel lijkt sterk op de Schubkaplawaaimaker (zie eerdere foto), maar is veel kleiner en heeft een kortere staart en verder loopt het oranjebruin van de borst door tot de hals. De vogel komt voor in de ondergroei van bossen, meestal half open bos in savannegebieden.