Izabeltapuit

Zangvogels 3

Spreeuwen, Vinkachtigen, Vliegenvangers,

Wevers en Zwaluwen

Zangvogels (Passeriformes) zijn een grote orde van vogels. Ze vormen de soortenrijkste groep vogels, met zo'n 60% van alle soorten. De zangvogels zijn waarschijnlijk de jongste orde van de vogels en stammen uit het Oligoceen of misschien het Eoceen. Zangvogels onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere vogels, door de ver ontwikkelde syrinx (spraakorgaan van vogels).
De zangvogels hebben zeven spieren om geluid te produceren. 

Appelvink

Appelvink
Appelvink
Appelvink
Appelvink
Appelvink
Appelvink
Appelvink
Appelvink

Met zijn bovengemiddelde formaat en sterke snavel, is de Appelvink de krachtpatser onder de vinken. Uit onderzoek is gebleken dat hij met zijn snavel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen. Een kersenpit is daarmee moeiteloos gekraakt. De soort is schuw en waakzaam, en brengt het grootste deel van de tijd hoog in grote bomen door.

Voor meer informatie over de Appelvink:

Blauwborst

Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst

De Blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. Blauwborsten hebben de afgelopen decennia in Nederland een flinke opmars gemaakt. Dit komt doordat er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Het is een van de weinige soorten die van de Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat.

Voor meer informatie over de Blauwborst:

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwalw

De Boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel, een luchtacrobaat van het boerenerf. De nesten worden bij voorkeur gemaakt in boerenschuren, loodsen en dergelijke waar ze in en uit kunnen vliegen. Van april tot oktober verblijven zij in Nederland, de winter wordt in zuidelijk Afrika doorgebracht.


Voor meer informatie over de Boerenzwaluw:

Bonte Tapuit

Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit

De Bonte Tapuit is een zeer zeldzame dwaalgast in Nederland. Deze vogels broeden van Roemenië, Bulgarije tot aan China toe en overwinteren in Noordoost Afrika. De vogel komt voornamelijk voor op grassteppen met verspreid liggende rotsen, droge vlakten met rotsen, aan de rand van cultuurgronden. (Texel, november 2021).

Voor meer informatie over de Bonte Tapuit:

Bonte  Vliegenvanger

Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger

 

Enkele decennia geleden werd de Bonte Vliegenvanger zelden gezien in Nederland. Tegenwoordig is hij algemener na een sterke opmars vanuit Centraal Europa. Bijna alle Bonte Vliegenvangers broeden in nestkasten, enkele in boomholtes. Hij komt vooral voor in de oostelijke helft van het land (Veluwe en Drents Plateau). Vanaf een zit post maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht.

Voor meer informatie over de Bonte Vliegenvanger:

Europese Kanarie

Europese Kanarie
Europese Kanarie
Europese Kanarie
Europese Kanarie
Europese Kanarie
Europese Kanarie
Europese Kanarie
Europese Kanarie

In augustus 2020 broedde er een paartje Europese Kanarie op Texel. Omdat wij daar onze vakantie vierden was ik in de gelegenheid om vanuit de auto mooie beelden te maken van deze Zuid-Europese soort. De Europese Kanarie houdt zich graag op in parken, boomgaarden en begraafplaatsen en valt dan vooral op door z'n zang, een razendsnelle stroom van rinkelende en trillende klanken. Ook in de ons omringende landen gaan de aantallen achteruit. Mogelijk heeft dat te maken met het steeds vaker ontbreken van onkruidenvegetaties.

Voor meer informatie over de Europese Kanarie:

Gekraagde Roodstaart

Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart

 

De Gekraagde Roodstaart is een vogel van oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei. Vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Gekraagde Roodstaarten zijn holenbroeders, die ook wel van nestkasten gebruikmaken. De Gekraagde Roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden.

Voor informatie over de Gekraagde Roodstaart:

Goudvink

Goudvink
Goudvink
Goudvink
Goudvink
Goudvink
Goudvink
Goudvink
Goudvink

 

De Goudvink leeft anders dan andere vinken niet in grote groepen maar in paren of kleine groepjes. Het mannetje is opvallend rood roze-zwart getekend, maar je vindt hem vooral door zijn zachte fluitende roepje. Goudvinken zijn vogels van bossen, parken en tuinen die zich graag ophouden in de dekking. Ze blijven vaak minutenlang stil zitten.

Voor meer informatie over de Goudvink:

Groenling

Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling

Groenlingen doen hun naam eer aan: ze laten zich herkennen aan allerlei tinten groen in hun verenkleed. De groenling is oorspronkelijk een bewoner van bosranden en halfopen zoomvegetatie. Nu dat natuurlijke habitat zeldzaam is, bewoont de groenling vooral cultuurlandschappen: als er maar genoeg dichte struiken zijn.

Voor meer informatie over de Groenling:

Grote Textor Wever

Grote Textor Wever
Grote Textor Wever
Grote Textor Wever
Grote Textor Wever
Grote Textor Wever
Grote Textor Wever
Grote Textor Wever
Grote Textor Wever

De Grote Textor Wever is een vogel uit de familie van de wevers. Wevers staan bekend om hun vernuftige, uitgebreide en vaak min of meer hangende nesten die ze maken. De Grote Textor Wever heeft een totale lengte van ongeveer 17 centimeter. Opvallend is het rode oog en de donkere, dikke snavel. Het mannetje is in de broedtijd overwegend geel, gele buik en borst en van boven geel met donkere veren, verder met een donkere kop. Mannetjes zijn kleurrijker dan de vrouwtjes. (Mauritius, 2017) 

Voor meer informatie over de Grote Textor Wever:

Izabeltapuit

Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit
Izabeltapuit

Izabeltapuiten zijn in noordwest Europa zeldzame dwaalgasten. De soort broedt in half woestijnen en op steppen in het uiterste zuidoosten van Europa en in Azië en is alleen op Sicilië op trek regelmatig te zien. In Nederland werd het eerste geval vastgesteld in 1996. Deze foto's zijn genomen op Texel, 4 november 2023

Voor meer informatie over de Izabeltapuit:

Madagaskar Wever

Madagaskar Wever
Madagaskar Wever
Madagaskar Wever
Madagaskar Wever
Madagaskar Wever
Madagaskar Wever

De Madagaskar Wever is een klein zangvogeltje van 10 centimeter lang. Het mannetje is feloranje met zwarte markeringen rond het oog. De vrouwtjes zijn als zo vaak veel onopvallender. De Madagaskar Wever is een veel voorkomende soort in bossen en graslanden. Hij wordt op Madagaskar beschouwd als een plaag voor de rijstoogst, de vogel komt ook zoals de vogels op de foto’s voor op Mauritius. (2017)

Voor meer informatie over de Madagaskar Wever:

Mahali Wever

Mahali Wever
Mahali Wever
Mahali Wever
Mahali Wever
Mahali Wever
Mahali Wever
Mahali Wever
Mahali Wever

De Mahali Wever is een zangvogel. De vogel is ongeveer 18 centimeter lang en herkenbaar aan zijn witte wenkbrauwen boven de ogen. Het is een algemeen voorkomende vogel. De Mahali Wever broedt in kleine kolonies. Het nest is een rommelig geweven bolletje van gras en takken. De vogels op de beelden zijn allemaal gefotografeerd in Zuid-Afrika. (2017)

Voor meer informatie over de Mahali Wever:

Putter

Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter

De Putter komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen. Nog niet zo lang geleden zijn Putters begonnen zich aan te passen aan door de mens gemaakte landschappen, zoals boomgaarden en parken. De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van Putters is een rijke vegetatie met veel composieten (distels, paardenbloemen). Deze planten produceren de zaden waarvan de Putter vrijwel geheel afhankelijk is. Alleen de jongen krijgen tijdens hun groei ook veel insecten. Deze bevatten de voor de groei zo belangrijke eiwitten.

Voor meer informatie over de Putter:

Roodborst

Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst

Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen. Tegen soortgenoten zijn zowel het mannetje als het vrouwtje daarentegen heel agressief en ze verdedigen 's zomers en 's winters fel hun territorium. Ze tonen daarbij de rode borstveren.

Voor meer informatie over de Roodborst:

Roodborsttapuit

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen boerenland. Het zijn vogels van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden. Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd. De mannetjes zijn goed herkenbaar met zwarte kop, witte halszijden en feloranje borst.

Voor meer informatie over de Roodborsttapuit:

Rosse Waaierstaart

Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart

De Rosse Waaierstaart is een zangvogel uit de familie van de vliegenvangers, alhoewel hij meer lijkt op een kleine lijster. De vogel komt voor in Zuidoost Europa en Turkije, verder in West Azië en Afrika. In Nederland is de soort zeer zeldzaam maar in september 2020 verbleef er eentje enige dagen in Flevoland in het wilgenbos bij Almere. Een buiten kansje voor een foto.

Voor meer informatie over de Rosse Waaierstaart:

Spreeuw

Spreeuw
Spreeuw
Spreeuw
Spreeuw
Spreeuw
Spreeuw
Spreeuw

Spreeuwen zijn nog zeer talrijk, maar hun aantallen nemen snel af. Na de broedtijd verzamelen Spreeuwen zich op grote slaapplaatsen. In het najaar komen er vanuit Noord- en Midden-Europa ook veel vogels naar onze omgeving. Rond de slaapplaatsen vormen zich dichte wolken van tienduizenden Spreeuwen die prachtig op en neer 'golven' in de lucht.


Voor meer informatie over de Spreeuw:

Vink

Vink
Vink
Vink
Vink
Vink
Vink
Vink
Vink

Vinken leven in bossen, boomrijke tuinen en parken. Ze eten namelijk zaden en zachte plantendelen, zoals bladknoppen. Toch is het vooral hoog Nederland waar vinken het meeste voorkomen. Aan het einde van hun zang laten vinken vaak de bekende 'vinkenslag' horen.

Voor meer informatie over de Vink:

Zwarte Spreeuw

Zwarte Spreeuw
Zwarte Spteeuw
Zwarte Spreeuw
Zwarte Spreeuw
Zwarte Spreeuw
Zwarte Spreeuw
Zwarte Spreeuw
Zwarte Spreeuw

De Zwarte Spreeuw leeft in de buurt van menselijke nederzettingen en tuinen, soms ook in olijvenboomgaarden. Het verspreidingsgebied van de Zwarte Spreeuw sluit in het noorden aan op dat van onze gewone Spreeuw. Deze soort is op het Iberisch Schiereiland en aan de noordwestkust van het Afrikaanse continent een standvogel. Deze foto’s zijn gemaakt in de Extremadura.
(najaar 2021 en voorjaar 2023)

Voor meer informatie over de Zwarte Spreeuw: