Zangvogels 2

Mezen, Mussen, Pestvogels,

Piepers en Kwikstaarten

Zangvogels (Passeriformes) zijn een grote orde van vogels. Ze vormen de soortenrijkste groep vogels, met zo'n 60% van alle soorten. De zangvogels zijn waarschijnlijk de jongste orde van de vogels en stammen uit het Oligoceen of misschien het Eoceen. Zangvogels onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere vogels, door de ver ontwikkelde syrinx (spraakorgaan van vogels).
De zangvogels hebben zeven spieren om geluid te produceren. 

Gele Kwikstaart

Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart

Gele Kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden, echter enkele van deze foto’s zijn genomen op een braakliggend stuk grond op een industrieterrein. Kwikstaarten wippen hun staart regelmatig op en neer. 'Gele kwikken' hebben een onstuimige balts, met trillende veren fladdert het mannetje boven het vrouwtje of loopt steeds rondjes om haar heen.

Voor meer informatie over de Gele Kwikstaart:

Glanskop

Glanskop
Glanskop
Glanskop
Glanskop

De Glanskop is een onopvallende bezoeker van bosrijke tuinen: het ontbreekt de soort aan de felheid van verwante mezensoorten. De verspreiding van de Glanskop volgt vrijwel precies de verspreiding van de beuk, die in de herfst grote hoeveelheden zaden produceert. Deze zijn van levensbelang voor de Glanskop, die er vrijwel de hele winter van leeft. In het voorjaar zijn het vooral eikenbomen waarin het voedsel gezocht wordt.

Voor meer informatie over de Glanskop:

Huismus

Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus

De Huismus is een algemene en misschien wel de bekendste broedvogel van dorpen en steden. Deze mus is stevig gebouwd, met een grote snavel en verhoudingsgewijs een grote kop. Mannetjes en vrouwtjes verschillen sterk van elkaar qua uiterlijk. De mannetjes zijn veel donkerder gekleurd.

Voor meer informatie over de Huismus:

Koolmees

Koolmees
Koolmees
Koolmees
Koolmees
Koolmees
Pimpelmees
Koolmees
Koolmees

Een van de meest algemene en bekende broedvogels van Nederland en de grootste mees van ons land. De Koolmees heeft een zeer gevarieerde zang. Is goed herkenbaar aan gele lijf en zwarte kop. Komt veel voor in loofbossen, maar is ook in dorpen en steden zeer algemeen voorkomend. Broedt vaak in nestkasten en maakt gretig gebruik van bijvoeren in de winter.

Voor meer informatie over de Koolmees:

Pestvogel

Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel
Pestvogel

De Pestvogel bewoont de dichte taiga in Noord-Rusland en bosrijke gebieden van Scandinavië. Als in deze gebieden in de winter te weinig bessen te vinden zijn, komt de Pestvogel naar Nederland. Zo'n invasie van grote aantallen treedt onregelmatig op; andere jaren is het een vogel die schaars is tijdens de winter. In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z'n naam: Pestvogel.

Voor meer informatie over de Pestvogel:

Pimpelmees

Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees

 

De Pimpelmees is van origine een bosvogel die zich heeft aangepast aan de menselijke omgeving. Hij broedt graag in nestkasten en komt in de winter dicht bij onze huizen op voedertafels en vetbollen. Pimpelmezen kunnen zelfs op de dunste twijgjes nog voedsel zoeken. Ze stellen niet veel eisen aan hun leefomgeving en zijn dan ook veel te vinden in tuinen en parken.


Voor meer informatie over de Pimpelmees:

Ringmus

Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus

De Ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen. Soms wonen ringmussen in bij Ooievaars. Sommige Nederlandse vogels zwerven in de winter rond en kunnen tot in Frankrijk belanden. Maar het merendeel van de broedvogels blijft hier. Te onderscheiden van de Huismus door onder meer de roodbruine kop met wangvlek.

Voor meer informatie over de Ringmus:

Rotsmus

Rotsmus
Rotsmus
Rotsmus
Rotsmus
Rotsmus
Rotsmus
Rotsmus
Rotsmus

De Rotsmus is een zangvogel uit de familie van de mussen.  Het verenkleed is aan de bovenzijde en op de kruin donker grijsbruin met een lichte bruingrijze stuit en buik. Op de bovenborst bevindt zich een gele vlek, verder heeft de vogel een lichte kruin- en oogstreep. Het voedsel bestaat uit zaden, insecten, larven, eieren en afval. In het voorjaar van 2023 heb ik deze vogels vast kunnen leggen, vaak op de setting, van het fotohutje op de Finca las Abubillas.

Voor meer informatie over de Rotsmus:

Spaanse Mus

Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus

De Spaanse Mus lijkt op onze huismus en komt onder andere voor in Zuid-Europa. De soort komt dus niet alleen in Spanje voor. Hij is daar helemaal niet zo algemeen. Het mannetje van de Spaanse Mus is gemakkelijk te onderscheiden van de Huismus. Beide vogels zijn allebei even groot, de Spaanse Mus echter heeft net als de Ringmus een kastanjebruine kruin. Het leefgebied bestaat meestal uit terreinen in de buurt van water met veel bomen en struikgewas. Deze mussen heb ik "geschoten" in de Extremadura, Spanje (2021).

Voor meer informatie over de Spaanse Mus:

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart

De Witte Kwikstaart is een van de meest algemene broedvogels van Nederland. Vooral op het platteland te vinden. Op erven maar ook tussen de poten van koeien, paarden en schapen in de hoop dat die insecten of larven omhoog duwen. De Witte Kwikstaart beweegt voortdurend zijn staart op en neer. Broeden doen ze in schuren, nissen, onder dakpannen, maar ook in slootkanten en in de zeereep. Meestal in de omgeving van mensen.

Voor meer informatie over de Witte Kwikstaart: