Roodpootvalk

Valkachtigen

De familie valkachtigen (Falconidae) wordt traditioneel beschouwd als een van de families in de orde roofvogels. Sinds 2008 vormen ze de enige familie in een eigen orde, de Falconiformes. Wereldwijd komen er 65 soorten valken voor, die zich alle kenmerken door lange spitse vleugels, een naakt loopbeen en naakte tenen. 


Roodpootvalk

Roodpootvalk
Roodpootvalk
Roodpootvalk
Roodpootvalk
Roodpootvalk
Roodpootvalk
Roodpootvalk
Roodpootvalk

 

De Roodpootvalk is een fraai gekleurde vertegenwoordiger van de valkenfamilie. Roodpootvalken worden vooral waargenomen in mei en in augustus en september en dan vaak juveniele exemplaren. De grootste aantallen worden gezien bij krachtige, langdurig aanhoudende oostenwind. Roodpootvalken komen vaak in groepen voor en broeden soms ook in kolonies als ze gebruik maken van oude nesten van roeken. Ze ‘bidden’ net als Torenvalken regelmatig om een prooi te kunnen lokaliseren.

Voor meer informatie over de Roodpootvalk:

Torenvalk

Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk

De Torenvalk is vooral bekend door het bidden, dat je vaak langs de weg ziet. Was lange tijd de talrijkste roofvogel, maar dat is nu de Buizerd. Toch is het nog steeds een kenmerkende vogel van het open land. Een uitgesproken veldmuisjager, die graag in nestkasten broedt. Als er weinig muizen zijn, pakt hij ook wel jonge weidevogels of mussen. Pakt uitsluitend prooien van de grond.

Voor meer informatie over de Torenvalk: