Bosuil

Uilen

De uilen (Strigiformes) zijn een orde van solitaire vogels met veelal een nachtelijke leefwijze. De orde wordt onderverdeeld in twee families: de echte uilen (Strigidae) en de kerkuilen (Tytonidae), waarvan er in Europa slechts één vertegenwoordiger voorkomt, de kerkuil. Grotere soorten jagen op kleine zoogdieren en vogels, andere soorten eten voornamelijk insecten. Uilen zijn nomadische, opportunistische broedvogels die grote legsels kunnen krijgen wanneer voedsel overvloedig is. 

Oehoe

Oehoe
Oehoe
Oehoe
Oehoe
Oehoe
Oehoe
Oehoe
Oehoe

De Oehoe behoort tot de grootste uilen ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de Ransuil. Mede door zijn opvallende verschijning was de Oehoe altijd een makkelijke prooi voor jagers. De Oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil zelfs weer in Nederland.

Voor meer informatie over de Oehoe:

Steenuil

Steenuil
Steenuil
Steenuil
Steenuil
Steenuil
Steenuil
Steenuil
Steenuil

De Steenuil is één van de kleinere uilensoorten in ons land. Hij is vooral te vinden op kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De Steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven. Deze erven bieden voldoende natuurlijke variatie. Daar kan de Steenuil dus alles vinden wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt hij naar voedsel en vliegt daar in een sierlijke golvende vlucht op af.

Voor meer informatie over de Steenuil: