Grutto

Steltloperachtigen 2

Steltlopers, Alken, Zeekoeten, Sterns, Kluten, Plevieren, Kieviten, Scholeksters en Snippen.

De steltloperachtigen (Charadriiformes) zijn een grote en vrij gevarieerde orde van vogels, die onder andere de steltlopers, alken, zeekoeten, meeuwen, sterns, kluten, jagers, plevieren en kieviten omvat. De orde bestaat uit 379 verschillende soorten, onderverdeeld in 19 families.


Bontbekplevier

Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier

De Bontbekplevier is een pionier van open, zandige en slikkige plaatsen. Het kop- en borstpatroon en de oranje-zwarte snavel zijn opvallend. Maar als een Bontbekplevier broedt op een schelpenstrand is hij bijzonder goed gecamoufleerd. Zeldzame broedvogel van de Rode Lijst die broedt op kwetsbare plaatsen op de grond zoals strand met veel schelpen, zandbanken e.d.

Voor meer informatie over de Bontbekplevier:

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
Drieteeenstrandloper
Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper

De Drieteenstrandloper is vooral bekend van het strand, waar ze in groepjes voedsel zoeken en als pingpongballen snel wegrennen voor de aanrollende golven. Hij is uniek onder de strandlopers omdat hij de achterteen mist. In de winter is hij overwegend wit. In het voorjaar worden ze diep roodbruin en trekken ze naar de Arctische broedplaatsen in Canada, Groenland, Spitsbergen en Siberië.

Voor meer informatie over de Drieteenstrandloper:

Goudplevier

Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier

Op IJsland hadden we een 4x4 drive tot onze beschikking. Met deze auto konden we heel gemakkelijk de talloze gravelwegen berijden. Op één van deze gravelwegen "in the middle of nowhere" kwamen we in de omgeving van Tjarnabyggð (regio Selfoss) verschillende keren Goudplevieren in zomerkleed tegen. Deze kans liet ik natuurlijk niet onbenut. In Nederland zijn Goudplevieren van september tot april te zien maar ze broedden niet meer in ons land. (juni 2022)

Voor meer informatie over de Goudplevier:

Grutto

Grutto
Grutto
Grutto
Grutto
Grutto
Grutto
Grutto
Grutto

De Grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de Grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel Grutto’s als in Nederland.

Voor meer informatie over de Grutto:

Kluut

Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut
Kluut

De Kluut is uniek door zijn opvallende zwart-witte verenkleed, lange poten en zijn op gewipte snavel. Hiermee zeeft hij door het slik om bijvoorbeeld wormpjes en garnaaltjes te vinden. Broedt in kolonies, vooral in zoute gebieden aan de kust, maar ook in het binnenland. Als hij kuikens heeft suggereert een kluut dat hij gewond is. Hij laat dan een vleugel hangen om de aandacht van de belager af te leiden.

Voor meer informatie over de Kluut:

Morinelplevier

Morinelplevier
Morinelplevier
Morinelplevier
Morinelplevier
Morinelplevier
Morinelplevier
Morinelplevier
Morinelplevier

De Morinelplevier is een zeer schaarse doortrekker, die vooral in het voorjaar op vaste pleisterplaatsen op uitgestrekte akkers wordt gezien. Broedvogel van noordelijke hoogvlakten. De verrassing was groot toen in de jaren zestig nesten werden gevonden op akkers in de Noordoostpolder en in Oost Flevoland. Het bleef echter bij incidenteel broeden. Morinellen zijn niet schuw dus relatief makkelijk te fotograferen.

Voor meer informatie over de Morinelplevier:

Papegaaiduiker

Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker

In juni 2022 tijdens onze IJsland reis kreeg ik de gelegenheid om voor het eerst Papegaaiduikers te fotograferen. Het was jammer dat het die ochtend regende. Ondanks de regen heb ik de "clown van de zee", want zo worden deze koddige vogeltjes vanwege hun clowneske uiterlijk ook wel genoemd, mooi op de foto gekregen op de kliffen van het Zuidelijkste puntje van IJsland, Dyrhólaey. Ten tijde van de kolonisatie van IJsland was Dyrhólaey een eiland. Doordat IJsland steeds minder wordt bedekt door gletsjers (klimaatsverandering), is het gewicht van het land afgenomen waardoor het langzaam omhoog komt ten opzichte van de zeespiegel. Nu is het een uitstekende kaap met daarin een massieve boog die door de zee is uitgesleten. De letterlijke betekenis van Dyrhólaey, heel toepasselijk, ’deurgat’. 

Voor meer informatie over de Papegaaiduiker:

Rosse Franjepoot

Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot
Rosse Franjepoot

De Rosse Franjepoot is een zeldzame verschijning in ons land, met gemiddeld zo’n vijftiental waarnemingen per jaar, voornamelijk langs de kust. Deze broedvogel van de arctische gebieden doet op doortrek naar het zuiden van eind oktober tot begin december ons land kortstondig aan, vaak na aanlandige stormen. Al zwemmend ronddraaiend pikken ze voortdurend links, rechts en achter zich insecten en waterbeestjes van het wateroppervlak op.

Voor meer informatie over de Rosse Franjepoot:

Scholekster

Scholekster
Scholekster
Scholekster
Scholekster
Scholekster
Scholekster
Scholekster
Scholekster

Scholeksters zijn stevig gebouwde, zwart-witte steltlopers die vaak aan de kust, maar ook algemeen in het binnenland worden aangetroffen. De snavel van de Scholekster slijt hard maar groeit ook hard. Hij kan veranderen van vorm door het voedsel. Zo wordt de snavel puntiger als een Scholekster in de zomer naar emelten en wormen prikt. Op het wad is zo’n snavel ook handig als je naar wormen prikt, maar in de winter eten veel Scholeksters schelpdieren als kokkels. En dan wordt de snavel stomper, omdat ze hem gebruiken als beitel.

Voor meer informatie over de Scholekster:

Steenloper

Steenloper
Steenloper
Steenloper
Steenloper
Steenloper
Steenloper
Steenloper

De Steenloper komt voor in het noorden van het hele noordelijk halfrond, dus ook in Noord-Amerika. Hij foerageert op kenmerkende wijze, waarbij hij met zijn snavel allerlei materiaal zoals schelpen, steentjes en zeewier om kiept om te kijken of er iets onder zit. Steenlopers zijn onmiskenbaar, vooral in het prachtkleed en aan de kust vooral op dijken en strekdammen te vinden.

Voor meer informatie over de Steenloper: