Roodkeelbijeneter

Scharrelaarvogels

Scharrelaarvogels (Coraciiformes) zijn een orde van vogels die een groot aantal niet erg op elkaar lijkende families omvat. De zes families in deze groep zijn de ijsvogels, de todies, de bijeneters, de motmots, de scharrelaars en de grondscharrelaars.

IJsvogel

IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel

Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een IJsvogel zich vaak aan. IJsvogels zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook vooral in Nederland aan stilstaand water. Hun nesttunnel graven ze in zandige of lemige steile oeverranden. Strenge winters maken veel slachtoffers onder de IJsvogels.

Voor meer informatie over de IJsvogel:

Roodkeelbijeneter

Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter

De Roodkeelbijeneter is van boven groen, naar de nek toe gaat dit groen geleidelijk over in roodbruin. Door het oog loopt een brede zwarte oogstreep, daaronder is de keel scharlakenrood, de borst en buik zijn licht okerkleurig; de onderkant van de buik en onderstaartdekveren zijn blauw. In Nigeria heeft 1% van de populatie een geel gekleurde (in plaats van rode) keel. Ik had het geluk deze serie van de Roodkeelbijeneter te kunnen fotograferen in Gambia.

Voor meer informatie over de Roodkeelbijeneter: