Roodkeelbijeneter

Scharrelaarvogels

Scharrelaarvogels (Coraciiformes) zijn een orde van vogels die een groot aantal niet erg op elkaar lijkende families omvat. De zes families in deze groep zijn de ijsvogels, de todies, de bijeneters, de motmots, de scharrelaars en de grondscharrelaars.

Bonte IJsvogel

Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel

Bont betekent bij dieren doorgaans zwart-wit gevlekt. De Bonte IJsvogel heeft dan ook een kenmerkend zwart-wit verenpak. Mannetjes hebben een opvallende dubbele borstband, vrouwtjes een enkele, onderbroken borstband. Bovendien hebben ze beide een opvallende kuif. Het is een van de weinige ijsvogels die zich ook ver op zee wagen. Ze komen ook bij zoet water voor. Deze ijsvogel vormt slaapplaatsen waar soms honderden vogels bij elkaar komen op veilige plaatsen, bijvoorbeeld in mangroven, om te overnachten.


Voor meer informatie over de Bonte IJsvogel:

Dwergbijeneter

Dwergbijeneter
Dwergbijeneter
Dwergbijeneter
Dwergbijeneter
Dwergbijeneter
Dwergbijeneter
Dwergbijeneter
Dwergbijeneter

 

De Dwergbijeneter is de kleinste bijeneter, ongeveer 16-17cm lang. Mannetje en vrouwtje lijken op elkaar. Zij hebben beide heldere kleuren in het verenkleed: gele keel, donkere oogstreep en een groene kruin. Het groen loopt verder naar achter over de rug en de mantel. De gele keel wordt afgegrensd door een smalle donkere keelband met daaronder roodbruin dat geleidelijk overgaat in oker tot lichtgeel op de buik. De staart is zwak gevorkt tot bijna rechthoekig en heeft geen verlengde staartpennen. De vleugels zijn groen en bruin met een zwarte punten.


Voor meer informatie over de Dwerbijeneter:

IJsvogel

IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel
IJsvogel

Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een IJsvogel zich vaak aan. IJsvogels zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook vooral in Nederland aan stilstaand water. Hun nesttunnel graven ze in zandige of lemige steile oeverranden. Strenge winters maken veel slachtoffers onder de IJsvogels.

Voor meer informatie over de IJsvogel:

Roodkeelbijeneter

Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter
Roodkeelbijeneter

De Roodkeelbijeneter is van boven groen, naar de nek toe gaat dit groen geleidelijk over in roodbruin. Door het oog loopt een brede zwarte oogstreep, daaronder is de keel scharlakenrood, de borst en buik zijn licht okerkleurig; de onderkant van de buik en onderstaartdekveren zijn blauw. In Nigeria heeft 1% van de populatie een geel gekleurde (in plaats van rode) keel. Ik had het geluk deze serie van de Roodkeelbijeneter te kunnen fotograferen in Gambia.

Voor meer informatie over de Roodkeelbijeneter: