Lepelaar

Roeipotigen

Roeipotigen of pelikaanachtigen (Pelecaniformes) zijn een orde van vogels en telt vijf families en 118 soorten. Het zijn meestal vogels met zwemvliezen aan hun poten. Onder andere onze lepelaar behoort tot een van de vijf families.
(Ibissen en lepelaars)

Lepelaar

Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar

De Nederlandse populatie Lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders.

Voor meer informatie over de Lepelaar: