Havik

Havikachtigen

 De havikachtigen, sperwerachtigen of arendachtigen zijn een familie van vogels uit de orde van de Accipitriformes. Het zijn dagroofvogels. Tot deze familie behoren onder andere de arenden, buizerd, gieren van de Oude Wereld, wouwen, sperwers, haviken en kiekendieven. De familie telt meer dan 250 soorten.

Buizerd

Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd

 

De Buizerd is verreweg de algemeenste en meest opvallende roofvogel van Nederland. Je ziet hem vaak zitten op paaltjes langs de weg. Buizerds zijn erg gevarieerd qua kleur en tekening. Van donkerbruin tot bijna wit. Hij heeft zich de laatste decennia sterk uitgebreid als broedvogel en broedt ook in de lage delen van Nederland en de Waddeneilanden. Buizerds eten vooral kleine zoogdieren zoals muizen en jonge konijnen. Over het algemeen geen snelle jager, jaagt vooral vanaf zitplaats laag boven de grond.


Voor meer informatie over de Buizerd:

Grauwe Kiekendief

Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief
Grauwe Kiekendief

 

De Grauwe Kiekendief is de kleinste en slankste van de vier in Nederland voorkomende kiekendieven. Een zomervogel die pas in april en mei arriveert uit de overwinteringsgebieden in Afrika en alweer in augustus en september vertrekt. Zeldzame broedvogel van akkers - vooral in Groningen. Vroeger ook in duinen, hoogveen, heide en moerassen. Door intensieve bescherming behouden als Nederlandse broedvogel.

Voor meer informatie over de Grauwe Kiekendief:

Havik

Havik
Havik
Havik
Havik
Havik
Havik

De Havik is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het overrompelen van vogels. Ze maken een groot nest van takken hoog in een boom. Broedt van eind maart tot in mei. Jongen vliegen vooral in juni uit. Één legsel van meestal 3-4 eieren. Jaagt vooral vanuit een lage of middelhoge vlucht, waarbij alle geschikte plekken in het territorium worden afgezocht. Soms vanuit een hoge, cirkelende vlucht gevolg door een lange stootduik. Vrouw bejaagt grotere prooien dan man. De Havik komt in heel Nederland voor, tot in steden aan toe.

Voor meer informatie over de Havik:

Havikarend

Havikarend
Havikarend
Havikarend
Havikarend
Havikarend
Havikarend
Havikarend

 

De Havikarend is 55 tot 65 cm lang en heeft een spanwijdte van 145 tot 165 cm. Na vijf jaar is deze arend pas volwassen. Zijn voedsel bestaat uit kleine zoogdieren en vogels, die hij vangt door als een valk op zijn prooi af te stoten. De broedgebieden in Europa liggen in Spanje, Portugal, Zuid-Italië en langs de kusten van Griekenland en Turkije. Het leefgebied zijn berggebieden, vaak vrij droge gebieden die niet te zwaar bebost zijn, waar hij nestelt op onbereikbare rotswanden.

Voor meer informatie over de Havikarend:

Monniksgier

Monniksgier
Monniksgier
Monniksgier
Monniksgier
Monniksgier
Monniksgier
Monniksgier
Monniksgier

 

De Monniksgier is een grote gier die zowel in Azië als in Europa voor komt. De vogel heeft een spanwijdte van 250 – 295 cm. Deze gier heeft een zwartbruin verenkleed. Op afstand maakt de vogel een zeer donkere indruk. Het voedsel bestaat uit zowel verse als rottende kadavers, die met huid en haar wordt verslonden. Zelfs de beenderen worden gegeten. Ook levende dieren vormen een prooi. De grootste populatie ter wereld komt voor in Nationaal Park Monfraqüe in de Extremadura, Spanje. Hier broeden meer dan 200 paartjes.

Voor meer informatie over de Monniksgier:

Spaanse Keizerarend

Spaanse Keizerarend
Spaanse Keizerarend
Spaanse Keizerarend
Spaanse Keizerarend
Spaanse Keizerarend
Spaanse Keizerarend
Spaanse Keizerarend
Spaanse Keizerarend

 

De Spaanse Keizerarend of Iberische Keizerarend komt alleen voor in Spanje en Portugal. Volwassen vogels zijn donkerder van kleur dan de gewone keizerarend, met een kenmerkende witte voorrand van onder- en boven vleugel. Onvolwassen vogels zijn juist weer lichter, egaal kaneelbruin. De grootste populatie komt voor in Nationaal Park Monfragüe in de Extremadura, hier leven nog zo'n 12 paartjes. De Spaanse keizerarend overwintert in zijn broedgebied.

Voor meer informatie over de Spaanse Keizerarend:

Steenarend

Steenarend
Steenarend
Steenarend
Steenarend
Steenarend
Steenarend
Steenarend
Steenarend

 

De Steenarend is een zeer zeldzame soort die slechts een aantal keer in Nederland is vastgesteld, gemiddeld eens in de vier jaar, met de nadruk op de wintermaanden. Het is een echte typische arend: groot, bruin en hoog cirkelend op zoek naar een prooi. Het is een van de algemeenste arendsoorten in Europa, voor veel Nederlanders bekend van vakantie in bijvoorbeeld de Alpen, Spanje of Scandinavië. (Extremadura 2023)

Voor meer informatie over de Steenarend:

Sperwer

Sperwer
Sperwer
Sperwer
Sperwer

De Sperwer is met zijn korte, brede vleugels en zijn lange poten goed toegerust om vogels te vangen in bossen en tuinen. Belangrijkste prooien zijn zangvogels zoals mussen, mezen en spreeuwen, tot zelfs een Turkse Tortel aan toe. Het mannetje Sperwer is een stuk kleiner dan het vrouwtje. Sperwers zijn volhardende jagers.

Voor meer informatie over de Sperwer:

Vale Gier

Vale Gier
Vale Gier
Vale Gier
Vale Gier
Vale Gier
Vale Gier
Vale Gier
Vale Gier

Een volwassen Vale Gier is 95 tot 110 cm lang en heeft een vleugelspanwijdte van 2,4 tot 2,8 meter. De Vale Gier legt in de regel maar een ei per jaar. Het ene ei wordt door beide ouders uitgebroed en het jong blijft tot een half jaar in het nest. Een broedpaar is monogaam, dit betekent dat zij voor altijd bij elkaar blijven. De Vale Gier zoekt al vliegend naar karkassen van dieren zoals runderen. Deze worden opgespoord met zijn uitstekende gezichtsvermogen.

Voor meer informatie over de Vale Gier: