Dodaars

Futen

Futen vormen een orde van watervogels van meren en plassen. De orde omvat maar één familie (Podicipedidae). De familie telt 23 soorten, waarvan er twee zeker en een derde hoogstwaarschijnlijk uitgestorven zijn. In Europa is de gewone fuut de bekendste vertegenwoordiger. 

Dodaars

Dodaars
Dodaars
Dodaars
Dodaars

De Dodaars is de kleinste futensoort van Nederland. Deze schuwe watervogel is zelfs nog een slag kleiner dan het meer bekende Waterhoen. De Dodaars is een broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwater vegetatie. Moerasgebieden bijvoorbeeld, maar ook vennen en meren. Buiten het broedseizoen op allerlei soorten wateren, tot soms stadsgrachten en stadsparken. 

Voor meer informatie over de Dodaars: