Duifachtigen

De orde van duifachtigen (Columbiformes) omvat meer dan 300 soorten.
De inmiddels verouderde orde is onderverdeeld in twee families.
De duiven en de dodo's.

Holenduif

Holenduif
Holenduif
Holenduif
Holenduif
Holenduif
Holenduif
Holenduif
Holenduif

In gebieden waar boerderijen, akkers, weilanden en bosschages elkaar afwisselen, vindt de Holenduif het meeste van zijn gading. Het nest wordt gemaakt in een holte, maar daartoe kunnen allerlei plekken dienst doen. Hoewel de grootste dichtheden worden gehaald op zandgronden met kleinschalige landbouw, die onder druk staat, doet de Holenduif het opvallend goed.

Voor meer informatie over de Holenduif:

Turkse tortel

Turkse Tortel
Turkes Tortel
Turkse Tortel
Turkse Tortel
Turkse Tortel
Turkse Tortel
Turkse Tortel

De Turkse Tortel heeft een uitzonderlijk groot voortplantings- en verspreidingsvermogen. Ze kunnen tot wel vijf legsels per jaar grootbrengen, waarbij hun jongen zich over zeer grote afstanden kunnen verspreiden. Dit maakt de Turkse Tortel een bijzonder succesvolle soort, in tegenstelling tot de verwante Zomertortel.

Voor meer informatie over de Turkse Tortel:

Zebraduif

Zebraduif
Zebraduif
Zebraduif
Zebraduif
Zebraduif
Zebraduif
Zebraduif
Zebraduif

De Zebraduif komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Deze duif is elders op de wereld uitgezet en verwilderd, ook wordt hij veel als volièrevogel gehouden. Zijn leefgebied bestaat uit open landschappen met struikgewas, tuinen, plantsoenen. De Zebraduif heeft een enorm groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op uitsterven uiterst gering. Ik was op Mauritius (2019) in de gelegenheid om dit mooie duifje te fotograferen.

Voor meer informatie over de Zebraduif: