Boerenzwaluw

Zwaluwen

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Boerenzwalw

De Boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel, een luchtacrobaat van het boerenerf. De nesten worden bij voorkeur gemaakt in boerenschuren, loodsen en dergelijke waar ze in en uit kunnen vliegen. Van april tot oktober verblijven zij in Nederland, de winter wordt in zuidelijk Afrika doorgebracht.


Voor meer informatie over de Boerenzwaluw: