Gekraagde Roodstaart

Vliegenvangers

Blauwborst

Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst
Blauwborst

De Blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. Blauwborsten hebben de afgelopen decennia in Nederland een flinke opmars gemaakt. Dit komt doordat er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Het is een van de weinige soorten die van de Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat.

Voor meer informatie over de Blauwborst:

Bonte Tapuit

Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit
Bonte Tapuit

De Bonte Tapuit is een zeer zeldzame dwaalgast in Nederland. Deze vogels broeden van Roemeniƫ, Bulgarije tot aan China toe en overwinteren in Noordoost Afrika. De vogel komt voornamelijk voor op grassteppen met verspreid liggende rotsen, droge vlakten met rotsen, aan de rand van cultuurgronden. (Texel, november 2021).

Voor meer informatie over de Bonte Tapuit:

Bonte  Vliegenvanger

Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger

 

Enkele decennia geleden werd de Bonte Vliegenvanger zelden gezien in Nederland. Tegenwoordig is hij algemener na een sterke opmars vanuit Centraal Europa. Bijna alle Bonte Vliegenvangers broeden in nestkasten, enkele in boomholtes. Hij komt vooral voor in de oostelijke helft van het land (Veluwe en Drents Plateau). Vanaf een zit post maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht.

Voor meer informatie over de Bonte Vliegenvanger:

Gekraagde Roodstaart

Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart

 

De Gekraagde Roodstaart is een vogel van oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei. Vooral te vinden op de hogere zandgronden en duinen die begraasd worden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Gekraagde Roodstaarten zijn holenbroeders, die ook wel van nestkasten gebruikmaken. De Gekraagde Roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden.

Voor informatie over de Gekraagde Roodstaart:

Roodborst

Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst
Roodborst

Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen. Tegen soortgenoten zijn zowel het mannetje als het vrouwtje daarentegen heel agressief en ze verdedigen 's zomers en 's winters fel hun territorium. Ze tonen daarbij de rode borstveren.

Voor meer informatie over de Roodborst:

Roodborsttapuit

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen boerenland. Het zijn vogels van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden. Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd. De mannetjes zijn goed herkenbaar met zwarte kop, witte halszijden en feloranje borst.

Voor meer informatie over de Roodborsttapuit:

Rosse Waaierstaart

Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart
Rosse Waaierstaart

De Rosse Waaierstaart is een zangvogel uit de familie van de vliegenvangers, alhoewel hij meer lijkt op een kleine lijster. De vogel komt voor in Zuidoost Europa en Turkije, verder in West Aziƫ en Afrika. In Nederland is de soort zeer zeldzaam maar in september 2020 verbleef er eentje enige dagen in Flevoland in het wilgenbos bij Almere. Een buiten kansje voor een foto.

Voor meer informatie over de Rosse Waaierstaart: