Ringmus

Mussen

Huismus

Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus

De Huismus is een algemene en misschien wel de bekendste broedvogel van dorpen en steden. Deze mus is stevig gebouwd, met een grote snavel en verhoudingsgewijs een grote kop. Mannetjes en vrouwtjes verschillen sterk van elkaar qua uiterlijk. De mannetjes zijn veel donkerder gekleurd.

Voor meer informatie over de Huismus:

Ringmus

Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus
Ringmus

De Ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen. Soms wonen ringmussen in bij Ooievaars. Sommige Nederlandse vogels zwerven in de winter rond en kunnen tot in Frankrijk belanden. Maar het merendeel van de broedvogels blijft hier. Te onderscheiden van de Huismus door onder meer de roodbruine kop met wangvlek.

Voor meer informatie over de Ringmus:

Spaanse Mus

Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus
Spaanse Mus

De Spaanse Mus lijkt op onze huismus en komt onder andere voor in Zuid-Europa. De soort komt dus niet alleen in Spanje voor. Hij is daar helemaal niet zo algemeen. Het mannetje van de Spaanse Mus is gemakkelijk te onderscheiden van de Huismus. Beide vogels zijn allebei even groot, de Spaanse Mus echter heeft net als de Ringmus een kastanjebruine kruin. Het leefgebied bestaat meestal uit terreinen in de buurt van water met veel bomen en struikgewas. Deze mussen heb ik "geschoten" in de Extremadura, Spanje (2021).

Voor meer informatie over de Spaanse Mus: