Koolmees

Mezen

Glanskop

Glanskop
Glanskop
Glanskop
Glanskop

De Glanskop is een onopvallende bezoeker van bosrijke tuinen: het ontbreekt de soort aan de felheid van verwante mezensoorten. De verspreiding van de Glanskop volgt vrijwel precies de verspreiding van de beuk, die in de herfst grote hoeveelheden zaden produceert. Deze zijn van levensbelang voor de Glanskop, die er vrijwel de hele winter van leeft. In het voorjaar zijn het vooral eikenbomen waarin het voedsel gezocht wordt.

Voor meer informatie over de Glanskop:

Koolmees

Koolmees
Koolmees
Koolmees
Koolmees
Koolmees
Pimpelmees
Koolmees
Koolmees

Een van de meest algemene en bekende broedvogels van Nederland en de grootste mees van ons land. De Koolmees heeft een zeer gevarieerde zang. Is goed herkenbaar aan gele lijf en zwarte kop. Komt veel voor in loofbossen, maar is ook in dorpen en steden zeer algemeen voorkomend. Broedt vaak in nestkasten en maakt gretig gebruik van bijvoeren in de winter.

Voor meer informatie over de Koolmees:

Pimpelmees

Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees
Pimpelmees

 

De Pimpelmees is van origine een bosvogel die zich heeft aangepast aan de menselijke omgeving. Hij broedt graag in nestkasten en komt in de winter dicht bij onze huizen op voedertafels en vetbollen. Pimpelmezen kunnen zelfs op de dunste twijgjes nog voedsel zoeken. Ze stellen niet veel eisen aan hun leefomgeving en zijn dan ook veel te vinden in tuinen en parken.


Voor meer informatie over de Pimpelmees: