Zilvermeeuw

Meeuwen

Grote Mantelmeeuw

Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw

De Grote Mantelmeeuw is een kolossale vogel, het is namelijk de grootste meeuw ter wereld. Hij komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is deze reuzen meeuw ook veel waar te nemen. De Grote Mantelmeeuw broedt vanaf 1993 jaarlijks in ons land, vrijwel altijd in het Wadden- en Deltagebied, maar ook zijn er gevallen bekend uit het IJsselmeergebied. Altijd in de buurt van grote open wateren.

Voor meer informatie over de Grote Mantelmeeuw:

Kleine Mantelmeeuw

Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw

De Kleine Mantelmeeuw komt vooral voor aan de kust maar wordt ook steeds vaker in het binnenland gezien. Het is een algemene broedvogel met kolonies op de Waddeneilanden maar ook op de Maasvlakte. In het Waddengebied en in de Zeeuwse Delta is het aantal Kleine Mantelmeeuwen het grootst. Bijna een vijfde deel van de totale Europese populatie verblijft in het voorjaar aan de kust van de Nederlandse Noordzee.


Voor meer informatie over de Kleine Mantelmeeuw:

Kokmeeuw

Kokmeeuw
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Kokmeeuw

De Kokmeeuw is sterk afgenomen, maar nog steeds talrijk in Nederland. In de winter is het de kleine meeuw met koptelefoontje die je in de stad aantreft. Hij is van alle markten thuis en komt op vele manieren aan voedsel. In het voorjaar en zomer heeft de kokmeeuw een chocoladebruine kopkap. Een kokmeeuw is na twee jaar volwassen.

Voor meer informatie over de Kokmeeuw:

Ross' Meeuw

Ross' Meeuw
Ross' Meeuw
Ross' Meeuw
Ross' Meeuw
Ross' Meeuw
Ross' Meeuw
Ross' Meeuw
Ross' Meeuw

 

Deze in het hoog arctische deel van Oost-Siberië broedende meeuw is één van de "holy grails" van veel vogelaars. Het is een bijzonder fraaie meeuwensoort, die buiten zijn normale verspreidingsgebied ook nog eens uiterst zeldzaam is. Twitchbare vogels in Nederland brachten dan ook zeer veel vogelaars op de been. Buiten het broedseizoen trekken Ross' Meeuwen in oostelijke richting weg, tot in de omgeving van Point Barrow in Alaska, waar grote aantallen passeren in oostelijke richting in het najaar en in westelijke richting in het voorjaar. Het is een soort die uitstekend is aangepast aan de extreme omstandigheden die heersen in de broedgebieden.

Voor meer informatie over de Ross' Meeuw:

Zilvermeeuw

Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw

Een algemene vogel van de kust en het binnenland is de Zilvermeeuw. Een jonge zilvermeeuw is overwegend bruin en krijgt stap voor stap het verenkleed van een volwassene. De zilvermeeuw eet vrijwel alles, ook brood en zelfs patat. Hij broedt in kolonies in de duingebieden. Omdat vossen de nesten daar vaak leegroven, neemt de zilvermeeuw steeds vaker zijn toevlucht tot daken in steden.

Voor meer informatie over de Zilvermeeuw: