Merel

Lijsters

Grote Lijster

Grote Lijster
Grote Lijster
Grote Lijster
Grote Lijster
Grote Lijster
Grote Lijster
Grote Lijster
Grote Lijster

Parkachtige bossen, bosranden en heiden zijn plaatsen om de Grote Lijster aan te kunnen treffen. Deze vogel zoekt graag naar voedsel op open plekken in bossen en op graslanden. Op plaatsen waar deze naast elkaar voorkomen, is de Grote Lijster het talrijkst. De overigens veel hardere merelachtige zang bestaat uit korte strofen. Steeds als de vogel op gang lijkt te komen, wordt het lied weer afgebroken. De vogel zingt al vroeg in het jaar, vanaf januari en soms zelfs december. Grote Lijsters zijn schuwe vogels.

Voor meer informatie over de Grote Lijster:

Merel

Merel
Merel
Merel
Merel
Merel
Merel
Merel
Merel

De Merel is de meest algemene en één van de bekendste vogels van ons land. Het is zelfs de talrijkste broedvogel van Nederland. Recentelijk heeft de soort echter te lijden gehad onder het usutu virus. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze langdurig met hun luide alarmroep andere dieren. De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten en kraaien ten prooi vallen. Ondanks die verliezen zijn de Merels nog steeds zeer talrijk: ze compenseren dit natuurlijke verlies door veel jongen groot te brengen. De merelman brengt in het voorjaar een fraai lied ten gehore vanaf een hoge plek.

Voor meer informatie over de Merel: