Lepelaar

Lepelaars

Lepelaar

Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar
Lepelaar

De Nederlandse populatie Lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders.

Voor meer informatie over de Lepelaar: