Sneeuwgors

Gorzen

Geelgors

Geelgors
Geelgors
Geelgors
Geelgors
Geelgors
Geelgors
Geelgors
Geelgors

De Geelgors is een stand- en zwerfvogel van diverse halfopen landschappen, zoals licht beboste heide, bosranden en agrarisch gebied met heggen, houtwallen en grazige wegbermen. Geelgorzen worden vrijwel uitsluitend aangetroffen in het oosten van het land. De Nederlandse broedvogels blijven hoofdzakelijk in eigen land en vormen wintergroepen op voedselrijke plekken. In uitzonderlijke gevallen gaat het om vele honderden of zelfs meer.

Voor meer informatie over de Geelgors:

Rietgors

Rietgors
Rietgors
Rietgors
Rietgors

Eén van de bekendste en meer algemene gorzen in Nederland. De Rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kunnen in het voorjaar gemakkelijk gezien worden in de toppen van struiken en in het riet. Een redelijk algemene soort van moerassen, natte ruigtes en jonge boomopslag. Mannetjes hebben een huismusachtig kleed met een zwarte kop en keel, een witte halsband en een dunne witte baardstreep. In het najaar en de winter verdwijnt het zwart voor het grootste deel.

Voor meer informatie over de Rietgors:

Sneeuwgors

Sneeuwgors
Sneeuwgors
Sneeuwgors
Sneeuwgors
Sneeuwgors
Sneeuwgors
Sneeuwgors
Sneeuwgors

Sneeuwgorzen broeden in kale, rotsige gebieden in het noorden van Europa en komen naar Nederland toe om te overwinteren. De Sneeuwgors is sterk gebonden aan de kust en de grootste groepen worden vooral gezien in het Waddengebied. In het binnenland is de soort zeldzaam. Als ze vliegen, vallen direct de witte vlekken op de vleugels op en weet je gelijk dat het Sneeuwgorzen zijn.

Voor meer informatie over de Sneeuwgors: